Folúntas: Comhordaitheoir Idirchaidrimh Pobail

wave

Folúntas: Comhordaitheoir Idirchaidrimh Pobail

Tá earcaíocht á déanamh ag SmartBay Ireland anois don phost seo a leanas:

Comhordaitheoir Idirchaidrimh Pobail

Beidh an Comhordaitheoir Idirchaidrimh Pobail freagrach as an idirchaidreamh pobail agus na gníomhaíochtaí gaolmhara go léir a chomhordú do Láithreán Tástála Fuinnimh Mhuirí agus In-Athnuaite SmartBay agus chun tacaíocht tionscadail a sholáthar d’fhoireann SmartBay.  Éascóidh an t-iarrthóir rathúil cumarsáid idir cónaitheoirí, grúpaí pobail, scoileanna, gnólachtaí áitiúla agus páirtithe leasmhara le tuiscint agus tacaíocht áitiúil a mhéadú do Láithreán Tástála Fuinnimh Mhuirí agus In-Athnuaite SmartBay.  Tá líofacht scríofa agus ó bhéal i mBéarla agus i nGaeilge araon riachtanach don ról seo, chomh maith le céim nó  taithí chomhionann i bhForbairt Pobail, nó in ábhar gaolmhar.

Beidh an post bunaithe laistigh de cheantar áitiúil an Spidéil/ na bhForbacha.

Téarma: 1 bhliain ar dtús (is féidir síneadh 2 bhliain sa bhreis a chur leis an gconradh, a fhad agus a bhíonn cistiú ar fáil)

Chun cur isteach ar an bpost thuas, seol do CV agus litir chumhdaigh, le do thoil, chuig niamh.flavin@smartbay.ie nó sa phost chuig Niamh Flavin, Comhordaitheoir Tionscadail, SmartBay Ireland, Foras na Mara, Rinn Mhíl, Órán Mór, Gaillimh, H91 R673. Ba cheart aon fhiosrúcháin bhreise a dhéanamh le Niamh Flavin, Guthán: 0353- 91-387544.

Spriocdháta d’Iarratais: 31-10-2018